steun ons

Kleine boomvink

Foto: Kleine Boomvink (Camarhynchus parvalus),
een van de 13 endemische soorten van de
Darwinvink, GalapagoseilandenDARWIN HUIS VAN START

Toen Charles Darwin (1809–1882) voor het eerst voet zette op de eilanden van de Galapagos, voor de kust van Equador, trof hij naast de reuzenschildpadden ook allerlei andere dieren aan, waaronder vinken met uitzonderlijk grote snaveltjes. Deze zangvogeltjes, die hem herinnerden aan de vinken bij hem thuis in Engeland, vormden de aanleiding voor het uitdenken van zijn inmiddels beroemde evolutietheorie.

In 1859, een kwart eeuw nadat hij zijn vinken voor onderzoek had meegenomen, verscheen zijn baanbrekende werk On the Origin of Species, een van de belangrijkste wetenschappelijke werken uit de geschiedenis. Toen Darwin zijn theorie publiceerde, bestond er al zo’n drie miljard jaar leven op aarde. Gedurende zijn ontdekkingstocht deed hij landen aan, waar zich nog ongerepte natuurgebieden bevonden. Tropische bossen van tiental miljoenen jaar oud. Zelfs Darwin had zich toen niet kunnen voorstellen, dat deze nog geen anderhalve eeuw later al verloren zouden zijn gegaan.

De snelheid waarmee de regenwouden door houtkap verdwijnen, is onvoorstelbaar. De cijfers liegen er niet om. Per jaar verdwijnt 15,4 miljoen hectare tropisch bos (werelwijd een oppervlakte van 50.000 voetbalvelden per dag). Alleen al in Indonesië verdwijnt door illegale houtkap jaarlijks een bosgebied zo groot als Zwitserland, ondanks het door de regering in oktober 2001 opgelegde exportverbod op alle soorten hout. In dit tempo zullen de regenwouden al praktisch geheel vóór 2020 verdwenen zijn. Fantastische regenwouden met al haar fascinerend mooie planten en dieren, voorgoed weg. En wat verdwenen is, zal ook nooit meer terug komen.

De ernst van de zaak dringt nog niet goed door bij het grote publiek, meent Pieter Geerse, oprichter en directeur van Het Darwin Huis. “Verbijsterd was ik, toen een leidinggevende van het bedrijf waarvoor ik tot voor kort werkte tegen mij vertelde dat het verdwijnen van regenwouden in deze tijd onvermijdelijk is, en het beste is je er gewoon bij neer te leggen! Dat ga ik zéker niet doen, dacht ik nog”. Nadat ik ontslag had genomen, heb ik de stichting Het Darwin Huis opgericht, om mij full-time voor het behoud van tropische regenwouden en andere oerbossen in te kunnen zetten.

“Het lijkt wel alsof we ons met onze nieuwe natuurbeschermingsorganisatie in een arena begeven. Een bizar strijdtoneel van natuur- en milieuorganisaties, overheden die aan de lopende band kapconsessies afgeven, multinationale houtkapbedrijven, houthandels, bouwondernemingen, tuincentra en doe-het-zelf groothandels, die allen vechten om het regenwoud (lees: hout)”, aldus Monique Sukdeo, voorzitter van het Darwin Huis. Met onze organisatie het Darwin Huis storten wij ons in die strijd.

Het Darwin Huis is dringend op zoek naar nieuwe donateurs, bestuursleden en vrijwilligers. Donateur bent u al voor € 15,= per jaar of stort een gift op giro 526. “In deze beginfase betalen wij alle kosten nog noodgedwongen uit eigen privé-middelen. Uw steun hebben wij daarom hard nodig”, aldus Monique Sukdeo.