steun ons


DISCLAIMER

Stichting Het Darwin Huis streeft naar juiste informatieverstrekking, maar kan ondanks deze zorgvuldigheid niet voorkomen dat informatie inmiddels achterhaald, of niet altijd correct of volledig is. Het Darwin Huis aanvaardt om die reden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Het Darwin Huis stelt het op prijs indien onjuistheden op haar site of middels verstrekte informatie aan haar worden gemeld via het contactformulier.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die het Darwin Huis naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door het Darwin Huis beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en zouden door het Darwin Huis vrij gebruikt kunnen worden zonder dat daar nog enige nadere toestemming door derden voor nodig is.