steun ons


MET Z’N ALLEN AAN DE SLAG

De doelstelling van stichting Het Darwin Huis is om door middel van bewustmakingscampagnes particulieren, bedrijfsleven en overheid te stimuleren om hout, houtproducten en papier uit duurzame en maatschappelijk verantwoorde bronnen te betrekken, ter behoud van tropische regenwouden en overige oerbossen in de wereld. Zij zal daartoe het gebruik van hout, houtproducten en papier met het keurmerk FSC (Forest Stewardship Council) aanbevelen.

Waarom is de stichting het Darwin Huis opgericht?

“Dagelijks zie ik zeeschepen met tropisch hardhout aanmeren in de haven van Amsterdam. De stammen worden overgeladen op vrachtwagens voor vervoer naar de houthandels in Nederland. Het blijkt dat in de Europese Unie Nederland de grootste importeur is van tropisch hardhout. Door ons grootschalige gebruik worden de laatste regenwouden en andere oerbossen gekapt.

Ik geef om de ongerepte natuur. Al in de 80’er jaren begon ik met meedoen aan campagnes en heb ik mijn werk gemaakt van natuurbescherming. Dat beeld van die gekapte woudreuzen op vrachtwagens, dat raakt me heel diep. En als het mij zo diep raakt, zou het anderen dan ook niet raken?

Net als voor iedereen in Nederland is wat er in het Amazonegebied gebeurt of in Indonesië een ver-van-mijn-bed-show. Als IK er al moeite mee heb om erachter te komen wat er precies gebeurt in die landen, hoe moet dat dan zijn voor het grote publiek?! Bovendien is er zoveel verwarrende en tegenstrijdige informatie beschikbaar.

Ik vind het belangrijk om wat ver weg is hier naar toe te halen, om mensen ertoe over te halen over dat allesvernietigende kappen na te denken, om de vernietiging van de leefomgeving van mensen over de hele wereld te helpen tegen te gaan. Om tegen de import van (illegaal) gekapt hardhout actie te ondernemen, heb ik de stichting Het Darwin Huis opgericht.”

Pieter Geerse, directeur Het Darwin Huis