steun ons


DONATIES EN SPONSORING

Het Darwin Huis streeft ernaar om met zo min mogelijk gelden en een zo efficiënt mogelijke inzet, goede publiekscampagnes in Nederland te organiseren. Elk dubbeltje wordt twee keer omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Ook al is onze organisatie nog maar net van start gegaan, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) vinden wij een absoluut vereiste. Wij willen dat u er zeker van kunt zijn dat uw donatie op verantwoorde wijze wordt besteed en dat alle inkomsten direct ten goede komen aan de doelstelling.

Donaties en éénmalige giften kunt u uiteraard als giften aftrekken bij de Aangifte voor de Inkomstenbelasting, mits deze minimaal € 60,- bedragen én het zogenoemde drempelbedrag van 1% van uw onzuiver inkomen te boven gaan. Voor bepaalde giften geldt geen drempel. Dat zijn giften waarbij de schenker zich door middel van een notariële akte verplicht om bijvoorbeeld aan het Darwin Huis jaarlijks een bepaald bedrag te schenken, gedurende een periode van tenminste 5 jaar.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.