steun ons


WERELDWIJDE INTIATIEVEN

Wereldwijd is een groot aantal natuur- en milieubeschermingsorganisaties actief bezig met het beschermen van tropische regenwouden en andere oerbossen in de wereld. Op het internet is veel informatie te vinden over het milieu, veelal in onheilspellende rapporten en berichten over hoe slecht het gaat met de bossen. Zo zijn er programma’s en verdragen van supranationale organisaties die invloed kunnen hebben op het behoud van regenwouden en andere oerbossen. Hier volgt een korte selectie van sites die u verder op weg kunnen helpen, wanneer u specifieke informatie of activiteiten zoekt.
PROGRAMMA’S EN VERDRAGEN

Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), wetsvoorstel Europese Commissie – gericht op beter bosbeheer in producentenlanden, en op het tegengaan van handel in illegaal hout in de Europese Unie –
ec.europa.eu

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) , intiatief van FAO, UNDP en UNEP – mechanisme om bosrijke ontwikkelingslanden financieel te compenseren voor bosbehoud –
www.undp.org

Verdrag van Kyoto – regelt wereldwijd de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen –
unfccc.int

Verdrag van Rio de Janeiro inzake Biologische Diversiteit, Verenigde Naties – bescherming van biologische diversiteit –
europa.eu

Tropical Forestry Action Plan (TFAP), coördinatie door FAO (Food and Agricultural Organization) – operationeel raamwerk voor wereldwijde actie op het gebied van tropische bossen en bosbouw –
www.fao.org

World Conservation Strategy (WCS), initiatief van IUCN, UNEP, WWF, UNESCO en FAO – nadruk op een duurzaam gebruik in ecologische zin –
www.iucn.org

United Nations Environment Programme (UNEP), onderdeel van Verenigde Naties – coördinatie milieuactiviteiten VN en beheer implementatie van verschillende internationale verdragen (o.a. CITES) –
www.unep.org

Internationale Tropisch Hout Overeenkomst (ITHO) – richtlijnen voor duurzame houtproductie –
www.itto.or.jp

Man and Biosphere–programma (MAB), vanuit UNESCO – instandhouding van natuurlijke hulpbronnen –
www.unesco.org

World Heritage Convention, UNESCO – veiligstellen cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld –
www.unesco.org

Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) – in kaart brengen en rangschikken boomsoorten uit tropisch regenwoud om handel tegen te gaan –
www.cites.org

VN Forum on Forest (UNFF), United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) – gericht op duurzaam bosbeheer –
www.un.org